Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 31 tháng 05 năm 2020

 » Văn bản » Bộ GD & ĐT

Bộ GD & ĐT

Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2017 - 2018
Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm ...