Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 31 tháng 05 năm 2020

 » Tin tức » Công nghệ hỗ trợ giáo dục

Công nghệ hỗ trợ giáo dục

Bộ từ điển Oxford Dictionary trực tuyến
Xin giới thiệu với bạn trang web tra từ trực tuyến http://oxforddictionaries.com có thể giúp bạn nhiều điều trong học tập tiếng Anh.

Trang 1/5
1 2 3 4 5