Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 31 tháng 05 năm 2020

 » Biểu mẫu » Biểu mẫu công tác Đảng

Biểu mẫu công tác Đảng

Cập nhật lúc : 23:33 29/10/2017  

Biểu mẫu về sinh hoạt đảng (21 biểu)

4. SINH HOAT DANG.rar

 

Nguồn: Bộ Tài Chính

 

http://tracnghiemtinhoc.com/

Số lượt xem : 1

Các tin khác