Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 25 tháng 08 năm 2019

 » Biểu mẫu » Biểu mẫu công tác Đảng

Biểu mẫu công tác Đảng

Cập nhật lúc : 23:33 29/10/2017  

Biểu mẫu về sinh hoạt đảng (21 biểu)

4. SINH HOAT DANG.rar

 

Nguồn: Bộ Tài Chính

 

http://tracnghiemtinhoc.com/

Số lượt xem : 1

Các tin khác