Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 31 tháng 05 năm 2020

 » Biểu mẫu » Biểu mẫu công tác Đảng

Biểu mẫu công tác Đảng

Cập nhật lúc : 23:28 29/10/2017  

Biểu mẫu về hồ sơ đảng viên (12 biểu mẫu)

 

Mẫu 1-HSĐV_Lý lịch vào Đảng.doc

 

Mẫu 2-HSĐV_Phiếu đảng viên.doc

 

Mẫu 3-HSĐV_Phiếu bổ sung hồ sơ .doc

 

Mẫu 4-HSĐV_Phiếu báo khỏi đảng.doc

 

Mẫu 6-HSĐV_Phiếu ĐV viên từ trần.doc

 

Mẫu 7-HSĐV_Sổ danh sách đảng viên.doc

 

Mẫu 8-HSĐV_Sổ ĐV ra khỏi Đảng.doc

 

Mẫu 9-HSĐV_Sổ ĐV đã từ trần.doc

 

Mẫu 10-HSĐV_Sổ giao nhận hồ sơ ĐV.doc

 

Mẫu 11-HSĐV_Sổ cho mượn đọc.doc

 

Mẫu 12-HSĐV_ML tài liệu trong hồ sơ.doc

 

 

 

Nguồn: Bộ Tài Chính

http://tracnghiemtinhoc.com/

Số lượt xem : 1

Các tin khác