Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 31 tháng 05 năm 2020

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:08 25/10/2018  

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa có quyết định sáp nhập Trung tâm Tin học và Trung tâm Giáo dục năng khiếu Văn Thể Mỹ vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên – Huế trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 26/9, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế có Quyết định số 2130/QĐ-UBND sáp nhập Trung tâm Tin học và Trung tâm Giáo dục năng khiếu Văn Thể Mỹ vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên – Huế trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên – Huế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên – Huế có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

 
 

Trung tâm có các phòng chức năng gồm Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Tin học và dạy nghề.

Theo đó, UBND tỉnh giao trách nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên – Huế quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ.

Sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với số lượng người làm việc tại Trung tâm theo quy định hiện hành. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm xây dựng đề án xác định vị trí việc làm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và bố trí số lượng người làm việc theo đề án, xác định vị trí việc làm đã được phê duyệt. Xây dựng quy chế hoạt động theo quy định. Qua đó, Chủ trì và phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận cơ sở vật chất, đất đai, tài chính, tài sản của Trung tâm Tin học và Trung tâm Giáo dục năng khiếu Văn thể mỹ đảm bảo theo quy định.

http://gdtx.thuathienhue.edu.vn/

Số lượt xem : 2679

Các tin khác