Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 25 tháng 08 năm 2019

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 11:04 28/08/2018  

Kết quả thi chứng chỉ CNTT_khóa 7 (26/08/2018)

Kết quả:

 

- 47 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó:

 

   + 47 thí sinh (100 %) đạt chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản,

 

Các học viên có kết quả "ĐẠT" chú ý kiểm tra thông tin cá nhân như "Ngày sinh" và "Nơi sinh" chính xác. Nếu sai sót vui lòng gửi về email "honguyenthanhnhan@gmail.com" để chỉnh sửa trước ngày 30/08/2018

Trân trọng


Số lượt xem : 347

Các tin khác