Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 30 tháng 05 năm 2020

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 11:04 28/08/2018  

Kết quả thi chứng chỉ CNTT_khóa 7 (26/08/2018)

Kết quả:

 

- 47 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó:

 

   + 47 thí sinh (100 %) đạt chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản,

 

Các học viên có kết quả "ĐẠT" chú ý kiểm tra thông tin cá nhân như "Ngày sinh" và "Nơi sinh" chính xác. Nếu sai sót vui lòng gửi về email "honguyenthanhnhan@gmail.com" để chỉnh sửa trước ngày 30/08/2018

Trân trọng


Số lượt xem : 660

Các tin khác