Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 31 tháng 05 năm 2020

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 16:28 23/05/2018  

Kết quả thi chứng chỉ CNTT_khóa 6 (22/05/2018)

Kết quả:

 

- 22 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó:

 

   + 22 thí sinh (100 %) đạt chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản,

 

Các học viên có kết quả "ĐẠT" chú ý kiểm tra thông tin cá nhân như "Ngày sinh" và "Nơi sinh" chính xác. Nếu sai sót vui lòng gửi về email "honguyenthanhnhan@gmail.com" để chỉnh sửa trước ngày 26/05/2018

Trân trọng

Số lượt xem : 2797

Các tin khác