Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 31 tháng 05 năm 2020

 » Học trực tuyến » Ôn tập - chứng chỉ CNTT

Ôn tập - chứng chỉ CNTT

Cập nhật lúc : 22:32 16/08/2017  

CNTT cơ bản_Kiến thức Powerpoint cần ôn tập

1. Tạo bài trình diễn với theme có sẵn.

2. Tạo slide mới

...

http://tracnghiemtinhoc.com/

http://tracnghiemtinhoc.com/

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác