Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 25 tháng 08 năm 2019

 » Học trực tuyến » Ôn tập - chứng chỉ CNTT

Ôn tập - chứng chỉ CNTT

Cập nhật lúc : 22:32 16/08/2017  

CNTT cơ bản_Kiến thức Powerpoint cần ôn tập

1. Tạo bài trình diễn với theme có sẵn.

2. Tạo slide mới

...

http://tracnghiemtinhoc.com/

http://tracnghiemtinhoc.com/

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác