Dạy tức là học hai lần''

Ngày 31 tháng 05 năm 2020

 » Học trực tuyến » Ôn tập - chứng chỉ CNTT

Ôn tập - chứng chỉ CNTT

Cập nhật lúc : 22:05 16/08/2017  

CNTT cơ bản_Kiến thức Excel cần ôn tập

1. Địa chỉ của ô, vùng: địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối, địa chỉ hỗn hợp

2. Cách thay đổi độ rộng của dòng, cột?

...

http://tracnghiemtinhoc.com/

http://tracnghiemtinhoc.com/

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác