Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 31 tháng 05 năm 2020

 » Học trực tuyến » Kiến thức

Kiến thức

Sự khác nhau giữa MBR và GPT, BIOS và UEFI/EFI
Bạn đã nghe về thuật ngữ GPT, MBR, BIOS và UEFI? Chắc chắn bạn đã từng nghe nếu như đang sử dụng máy tính, vậy bạn có biết sự khác nhau ...

  • Ổ cứng SSD
    Trước tiên mình sẽ giới thiệu sơ qua qua một chút về ổ cứng SSD, SSD có tên ...