Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 25 tháng 08 năm 2019

 » Học trực tuyến » Kiến thức

Kiến thức

Sự khác nhau giữa MBR và GPT, BIOS và UEFI/EFI
Bạn đã nghe về thuật ngữ GPT, MBR, BIOS và UEFI? Chắc chắn bạn đã từng nghe nếu như đang sử dụng máy tính, vậy bạn có biết sự khác nhau ...

  • Ổ cứng SSD
    Trước tiên mình sẽ giới thiệu sơ qua qua một chút về ổ cứng SSD, SSD có tên ...