Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 03 tháng 06 năm 2020

 » Học trực tuyến

Học trực tuyến

Ôn tập lý thuyết Windows và MS Word khối THPT
Khối nghề Tin-THPT đã gần hoàn thành chương trình Winword. Xin mời các em thử trắc nghiệm phần lý thuyết ở liên kết sau đây :

Trang 1/2
1 2