Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 25 tháng 08 năm 2019

 » Học trực tuyến

Học trực tuyến

Ôn tập lý thuyết Windows và MS Word khối THPT
Khối nghề Tin-THPT đã gần hoàn thành chương trình Winword. Xin mời các em thử trắc nghiệm phần lý thuyết ở liên kết sau đây :

Trang 1/2
1 2