Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 31 tháng 05 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Hướng dẫn chuyên môn

Hướng dẫn chuyên môn

Cập nhật lúc : 12:01 19/10/2012  

Phân phối chương trình nghề Tin 8

Phân phối chương trình nghề Tin, khối THCS

Tiết

Tên bài

Số lượng tiết

Lý thuyết

Thực hành

 

Nhập môn Tin học

 

 

1 – 2

 - Khái niệm về công nghệ thông tin

- Các thành phần cơ bản của máy tính

- Khái niệm phần mềm : hệ điều hành, chương trình tiện ích, chương trình ứng dụng

- Khái niệm mạng máy tính

2

 

3 – 6

Thực hành :

- Xem cấu trúc bên trong của máy tính

- Nhận dạng một số thiết bị như mainboard, bộ nhớ, RAM, đĩa cứng

- Khởi động, tắt máy tính

- Sử dụng bàn phím, luyện gõ bàn phím bằng mười ngón

 

4

 

Hệ điều hành Windows

 

 

7 – 8

Những kiến thức cơ sở

2

 

9 – 10

Thực hành : Tìm hiểu môi trường làm việc của Windows

 

2

11 – 12

Làm việc với tệp và thư mục

2

 

13 – 14

Thực hành : Các thao tác làm việc với tệp và thư mục

 

2

15 – 16

Một số tính năng khác trong Windows

2

 

17 – 18

Thực hành : Một số tính năng khác trong Windows

 

2

19 – 20

Ôn tập – Kiểm tra định kỳ

1

1

 

Microsoft Word

 

 

21 – 22

Các khái niệm cơ bản

2

 

23 – 24

Thực hành : Các thao tác soạn thảo cơ bản

 

2

25 – 26

Định dạng văn bản

2

 

27 – 28

Thực hành : Định dạng văn bản

 

2

29 – 30

Ôn tập – Kiểm tra học kỳ 1

1

1

31 – 32

Định dạng văn bản (tt)

2

 

33 – 36

Thực hành : Định dạng văn bản

 

4

37 – 40

Bảng biểu :

- Tạo bảng

- Các thao tác làm việc trên bảng biểu

4

 

41 – 46

Thực hành :

- Tạo bảng

- Xử lý bảng biểu

- Sắp xếp dữ liệu trên bảng

- Tính toán trên bảng

 

6

47 – 48

Thiết kế trang. In văn bản

2

 

49 – 50

Thực hành : Thiết kế trang. In văn bản

 

2

51 - 52

Ôn tập – Kiểm tra định kỳ

1

1

53 – 58

Một số công cụ trợ giúp :

- Tìm kiếm và thay thế

- Chèn các công thức toán học

- Vẽ hình trong văn bản

- Auto Correct và AutoText

6

 

59 – 66

Thực hành :

- Sử dụng chức năng tìm kiếm và thay thế

- Soạn thảo các văn bản có công thức toán học

- Vẽ hình trong văn bản

- Một số chức năng khác

 

8

67 – 70

Ôn tập – Kiểm tra học kỳ II

2

2

Tải file 1  

Số lượt xem : 8876