Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 25 tháng 08 năm 2019

 » Thông tin đơn vị » Hướng dẫn chuyên môn

Hướng dẫn chuyên môn

Cập nhật lúc : 12:01 19/10/2012  

Phân phối chương trình nghề Tin 8

Phân phối chương trình nghề Tin, khối THCS

Tiết

Tên bài

Số lượng tiết

Lý thuyết

Thực hành

 

Nhập môn Tin học

 

 

1 – 2

 - Khái niệm về công nghệ thông tin

- Các thành phần cơ bản của máy tính

- Khái niệm phần mềm : hệ điều hành, chương trình tiện ích, chương trình ứng dụng

- Khái niệm mạng máy tính

2

 

3 – 6

Thực hành :

- Xem cấu trúc bên trong của máy tính

- Nhận dạng một số thiết bị như mainboard, bộ nhớ, RAM, đĩa cứng

- Khởi động, tắt máy tính

- Sử dụng bàn phím, luyện gõ bàn phím bằng mười ngón

 

4

 

Hệ điều hành Windows

 

 

7 – 8

Những kiến thức cơ sở

2

 

9 – 10

Thực hành : Tìm hiểu môi trường làm việc của Windows

 

2

11 – 12

Làm việc với tệp và thư mục

2

 

13 – 14

Thực hành : Các thao tác làm việc với tệp và thư mục

 

2

15 – 16

Một số tính năng khác trong Windows

2

 

17 – 18

Thực hành : Một số tính năng khác trong Windows

 

2

19 – 20

Ôn tập – Kiểm tra định kỳ

1

1

 

Microsoft Word

 

 

21 – 22

Các khái niệm cơ bản

2

 

23 – 24

Thực hành : Các thao tác soạn thảo cơ bản

 

2

25 – 26

Định dạng văn bản

2

 

27 – 28

Thực hành : Định dạng văn bản

 

2

29 – 30

Ôn tập – Kiểm tra học kỳ 1

1

1

31 – 32

Định dạng văn bản (tt)

2

 

33 – 36

Thực hành : Định dạng văn bản

 

4

37 – 40

Bảng biểu :

- Tạo bảng

- Các thao tác làm việc trên bảng biểu

4

 

41 – 46

Thực hành :

- Tạo bảng

- Xử lý bảng biểu

- Sắp xếp dữ liệu trên bảng

- Tính toán trên bảng

 

6

47 – 48

Thiết kế trang. In văn bản

2

 

49 – 50

Thực hành : Thiết kế trang. In văn bản

 

2

51 - 52

Ôn tập – Kiểm tra định kỳ

1

1

53 – 58

Một số công cụ trợ giúp :

- Tìm kiếm và thay thế

- Chèn các công thức toán học

- Vẽ hình trong văn bản

- Auto Correct và AutoText

6

 

59 – 66

Thực hành :

- Sử dụng chức năng tìm kiếm và thay thế

- Soạn thảo các văn bản có công thức toán học

- Vẽ hình trong văn bản

- Một số chức năng khác

 

8

67 – 70

Ôn tập – Kiểm tra học kỳ II

2

2

Tải file 1  

Số lượt xem : 4637